Winner Interviews

Triệu Thiên Bình - ”Âm Nhạc Giúp Tôi Thể Hiện Chính Mình”

Bloomer: Trong chương trình The Voice, khi được huấn luyện viên Lam Trường lựa chọn vào những giây cuối cùng của bài hát, bạn c

Read more
Duyên Quỳnh – “Nghệ thuật không đơn giản chỉ là đam mê”

Bloomer: Trên con đường phát triển sự nghiệp thì khó khăn nào khiến Quỳnh không thể nào quên được? Duyên Quỳnh: Nói khó khăn

Read more