Trò chuyện cùng người thắng cuộc

Duyên Quỳnh - ”Sáng tác là cách để trải lòng”

Bloomer: Quỳnh có thể giới thiệu một chút về sự nghiệp sáng tác của Quỳnh được không? Duyên Quỳnh: Quỳnh tốt nghiệp đại

Đọc thêm
Ngô Thế Hùng — “Âm Nhạc Cổ Điển Là Tình Yêu Trong Tôi”

  Bloomer: Theo Hùng thì yếu tố nào để trở thành một ca sĩ thành công? Thế Hùng: Theo Hùng nghĩ, thành công là khái niệm kh

Đọc thêm