Uncategorized

Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Bloomer: Giang đặc biệt có nhiều tài, sở thích, và sở trường. “Giang là…” Giang điền vào chỗ trống. Hoàng Giang: Giang là K

Đọc thêm
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Giang trên Youtube nhé! Hoàng Giang – Bloomer Winner Tháng 5, 2018. Bloomer: Giang đặc biệt

Đọc thêm
Em Phúc — Hoàng Hạnh Phúc

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Hạnh Phúc trên Youtube nhé! Bloomer: Phúc cho biết thích vẽ từ khi nào. Phúc: Dạ em bắt

Đọc thêm
CƠ HỘI TỎA SÁNG TRÊN MÀN ẢNH RỘNG CÙNG CUỘC THI TÁO QUẬY CASTING CONTEST

Cuộc thi Casting Táo Quậy Phiêu Lưu Ký   Bloomer, Yeah1 CMG, NewYolk City, VG Entertainment sẽ hợp tác sản xuất phim Tết Táo quậy phi

Đọc thêm
CƠ HỘI XUẤT HIỆN TRÊN MÀN ẢNH RỘNG CÙNG CUỘC THI CASTING PHIM TÁO QUẬY

1. Cuộc Thi Casting Táo Quậy Phiêu Lưu Ký – Tao Quay Casting Contest là gì? Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production, VG Entertainment sẽ

Đọc thêm
CƠ HỘI XUẤT HIỆN TRÊN MÀN ẢNH RỘNG CÙNG CUỘC THI CASTING PHIM TÁO QUẬY

1. Cuộc Thi Casting Phim Táo Quậy Phiêu Lưu Ký là gì?  Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production, VG Entertainment sẽ hợp tác sản xuất

Đọc thêm
CƠ HỘI TỎA SÁNG TRÊN MÀN ẢNH RỘNG CÙNG CUỘC THI TÁO QUẬY CASTING CONTEST

Cuộc thi Casting Táo Quậy Phiêu Lưu Ký   Bloomer, Yeah1 CMG, NewYolk City, VG Entertainment sẽ hợp tác sản xuất phim Tết Táo quậy phi

Đọc thêm
CƠ HỘI XUẤT HIỆN TRÊN MÀN ẢNH RỘNG CÙNG CUỘC THI CASTING PHIM TÁO QUẬY

1. Cuộc Thi Casting Phim Táo Quậy Phiêu Lưu Ký là gì?  Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production, VG Entertainment sẽ hợp tác sản xuất

Đọc thêm
Ái Nhi — “Ngoài Tình Cảm Với Người Trong Gia Đình, Em Rất Quý Các Bạn Chơi Thân Với Em” 

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Ái Nhi trên Youtube nhé! Ái Nhi – Bloomer Winner Việt Nam 2018. Bloomer: Ai là người Ái Nhi yêu

Đọc thêm
1 2 3 12