Uncategorized

NHẬN NGAY 2 VÉ SILVER SUNG HA JUNG LIVE CONCERT IN VIET NAM VỚI CUỘC THI ÂM NHẠC TRONG TÔI

1. CUỘC THI ÂM NHẠC TRONG TÔI – MUSIC IN MY HEART VỚI GIẢI THƯỞNG SIÊU HẤP DẪN!!!!  Âm nhạc là phương tiện duy nhất giúp t

Đọc thêm
NHẬN NGAY 2 VÉ SILVER SUNG HA JUNG LIVE CONCERT IN VIET NAM VỚI CUỘC THI ÂM NHẠC TRONG TÔI

Cuộc thi Âm Nhạc Trong Tôi – Music In My Heart Contest 1. CUỘC THI ÂM NHẠC TRONG TÔI – MUSIC IN MY HEART VỚI GIẢI THƯỞNG SIÊU H

Đọc thêm
“Bếp là nơi của mình” – Ivy Đỗ

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Ivy Đỗ trên Youtube nhé! Ivy Đỗ — Bloomer Winner Tháng 5, 2018. Bloomer: Ivy cho biết môn sở

Đọc thêm
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Bloomer: Giang đặc biệt có nhiều tài, sở thích, và sở trường. “Giang là…” Giang điền vào chỗ trống. Hoàng Giang: Giang là K

Đọc thêm
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Giang trên Youtube nhé! Hoàng Giang – Bloomer Winner Tháng 5, 2018. Bloomer: Giang đặc biệt

Đọc thêm
Em Phúc — Hoàng Hạnh Phúc

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Hạnh Phúc trên Youtube nhé! Bloomer: Phúc cho biết thích vẽ từ khi nào. Phúc: Dạ em bắt

Đọc thêm
1 2 3 4 5 6 16