Uncategorized

Duyên Quỳnh – “Anh Hãy Về Cùng Mùa Xuân”

[Bloomer Icon 2018] Duyên Quỳnh – “Anh hãy về cùng mùa xuân” Nguyễn Duyên Quỳnh — Bloomer Icon 2018 Bloomer: Chia sẻ c

Read more
Samex — “Mong muốn mang Beatbox đến với mọi người”

Bloomer: Cơ duyên mang 2 bạn đến với beatbox? Quý: Cơ duyên mang mình đến với beatbox cũng khá là đơn giản — một clip tr

Read more
Samex — “Mong muốn mang Beatbox đến với mọi người”

[Bloomer Winner] Samex – Mong muốn mang beatbox đến với mọi người Samex - Bloomer Winner tháng 11/2018 Bloomer: Cơ duyên mang 2 bạn

Read more
Xuân Thành — “Thư Pháp Thổi Hồn Chữ Việt”

Bloomer: Thành bắt đầu tìm hiểu về thư pháp từ khi nào? Thành: Mình bắt đầu với thư pháp từ năm 2007, tức là năm 8 tuổi.

Read more
Xuân Thành — “Thư Pháp Thổi Hồn Chữ Việt”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Xuân Thành trên Youtube nhé! Xuân Thành — Bloomer Winner Tháng 11/2018. Bloomer: Thành bắt đầu

Read more
Violet Dream Contest

1. PRIZE: Bloomer will co-operate with the cosmetic brand VDIVOV which belongs to LG Vina Cosmetics Company to organize Violet Dream Contest from 31/12/2018 &#

Read more
Violet Dream Contest

Bloomer will co-operate with the cosmetic brand VDIVOV which belongs to LG Vina Cosmetics Company to organize Violet Dream Contest from 31/12/2018 – 14/01

Read more
Violet Dream Contest

1. PRIZE: Bloomer will co-operate with the cosmetic brand VDIVOV which belongs to LG Vina Cosmetics Company to organize Violet Dream Contest from 31/12/2018 &#

Read more
Shyn — “Chưa bao giờ là muộn để theo đuổi giấc mơ”

Bloomer: Hiện tại Shyn đang làm gì nhỉ? Shyn: Hiện tại công việc của mình là nhân viên tại tổng đài. Bloomer: Shyn bắt đầu cô

Read more
1 2 3 23