Uncategorized

Description Coming soon Violet Dream

1. PRIZE:   Bloomer will co-operate with the cosmetic brand VDIVOV which belongs to LG Vina Cosmetics Company to organize Violet Dream Contest from 31/12/

Read more
Shyn – “Chưa bao giờ là muộn để theo đuổi giấc mơ”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Shyn trên Youtube nhé! Shyn — Bloomer Winner Tháng 10/2018 cùng với ông xã. Bloomer: Hiện tại

Read more
Hữu Ninh – “Hãy cứ theo đuổi đam mê”

Bloomer: Ninh đã có kế hoạch gì để phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh của mình chưa? Hữu Ninh: Mình đang cố gắng phát triển c

Read more
Hữu Ninh – “Hãy cứ theo đuổi đam mê”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hữu Ninh trên Youtube nhé! Đoàn Hữu Ninh — Bloomer Winner Tháng 10/2018 và bã xã. Bloomer: Ninh

Read more
Duyên Quỳnh - ”Sáng tác là cách để trải lòng”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Duyên Quỳnh trên Youtube nhé! Duyên Quỳnh - Bloomer Winner Cuộc Thi Việt Nam, Tháng 10/2018.

Read more
Duyên Quỳnh - ”Sáng tác là cách để trải lòng”

Bloomer: Quỳnh có thể giới thiệu một chút về sự nghiệp sáng tác của Quỳnh được không? Duyên Quỳnh: Quỳnh tốt nghiệp đại

Read more
belif COSMETIC BRAND FROM KOREA RELEASE IN VIETNAM WITH belif IN YOU CONTEST

belif IN YOU CONTEST belif in you is the contest that Bloomer cooperates with belif Cosmetic Brand. Through this cooperation, Bloomer will give you the most

Read more
belif COSMETIC BRAND FROM KOREA RELEASE IN VIETNAM WITH belif IN YOU CONTEST

1. PRIZE: Bloomer will co-operate with belif Vietnam to organize belif In You Contest. Only for female, the contest bring to you three main prizes for the top

Read more
1 2 3 4 23