Uncategorized

Take Photos With BHD, Get Lots Of Gifts Contest

1. WHAT IS THIS CONTEST? “Take Photos With BHD, Get Lots Of Gifts” Contest is a contest that Bloomer Application cooperate with BHD Star Cineplex

Read more
Hồng Lĩnh — “Du lịch để khám phá và trải nghiệm”

Bloomer: Trước giờ Lĩnh có hay đi du lịch không? Hồng Lĩnh: Mình cũng ít đi lắm. Bloomer: Năm nay Lĩnh đã đi du lịch ở đâu chưa

Read more
Hồng Lĩnh – “Du lịch để khám phá và trải nghiệm”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hồng Lĩnh trên Youtube nhé! Đinh Hồng Lĩnh — Bloomer Winner tháng 8/2018 cuộc thi Hồ Chí 

Read more
Mộng Thường – “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Mộng Thường — “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai” Bloomer Winner cuộc thi Hồ Chí Minh tháng 9/2018 Bloomer: Bất lợi của

Read more
Mộng Thường – “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Mộng Thường trên Youtube nhé! Mộng Thường — “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Read more
Quỳnh Ngô — “Thời Trang Là Cuộc Sống Của Mình”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Quỳnh Ngô trên Youtube nhé! Quỳnh Ngô — Bloomer Winner cuộc thi Hồ Chí Minh tháng 8/2018.

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

Cuộc thi Sing to Shine – Chinh phục khó khăn, tỏa sáng tài năng Shine to Shine Contest is a special contest for Winners Club to find talents on

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

1. SHINNING WITH SING TO SHINE CONTEST: Sing to Shine contest has started, this is the first talent contest appeared on Bloomer App and only for members of

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

1. SHINNING WITH SING TO SHINE CONTEST: Sing to Shine contest has started, this is the first talent contest appeared on Bloomer App and only for members of

Read more
1 2 3 4 20