Uncategorized

Nguyên Phương – “Cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Nguyên Phương trên Youtube nhé! Nguyên Phương — Bloomer Winner tháng 6/2018. Bloomer: Mình

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR IN CINEMA WITH 90 NGAY HA CASTING CONTEST

1. 90 Ngay Ha Casting Contest – A Chance To Become A Star: Bloomer and An Nam Production will co-operate to produce a new movie: 90 Ngay Ha. The film will

Read more
WIN 90 NGAY HA CASTING CONTEST, GET A CHANCE TO BECOME A STAR!!!

90 NGÀY HẠ CASTING CONTEST – BỆ PHÓNG TÀI NĂNG DIỄN XUẤT Bloomer and An Nam Production will collaborate to produce a new movie: 90 Ngay Ha.

Read more
“Nhảy để cảm thấy tự do và hạnh phúc” — Hà Kon

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hà Kon trên Youtube nhé! Hà Kon — Small River, Bloomer Winner cuộc thi Hà Nội tháng 6/2018. Bloomer:

Read more
DEV Video-WIN 90 NGAY HA CASTING CONTEST, GET A CHANCE TO BECOME A STAR!!!

90 NGÀY HẠ CASTING CONTEST – BỆ PHÓNG TÀI NĂNG DIỄN XUẤT Bloomer and An Nam Production will collaborate to produce a new movie: 90 Ngay Ha.

Read more
DEV Article-GET A CHANCE TO APPEAR IN CINEMA WITH 90 NGAY HA CASTING CONTEST

1. 90 Ngay Ha Casting Contest – A Chance To Become A Star: Bloomer and An Nam Production will co-operate to produce a new movie: 90 Ngay Ha. The film will

Read more
Ái Nhi - ”Có một mùa hè thật khác”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Ái Nhi trên Youtube nhé! Ái Nhi — Bloomer Winner tháng 6/2018. Bloomer: Nhi nhiều đề tài hấp d

Read more
Cao Kim Yến – “Mỗi Hành Trình Là Một Trải Nghiệm”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Cao Kim Yến trên Youtube nhé! Cao Kim Yến - Bloomer Winner Tháng 6, 2018 cuộc thi Hà Nội. Bloomer

Read more
Thu Thủy - ”Mình yêu mọi thứ về thời trang”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Thu Thủy trên Youtube nhé! Trần Thị Thu Thủy — Bloomer Winner Tháng 6, 2018. Bloomer: Thủy có th

Read more
1 2 3 4 17