Uncategorized

Dev-Video-BRONZE CONTEST : LET’S GO WHEN WE ARE STILL YOUNG

BRONZE CONTEST : LET’S GO WHEN WE ARE STILL YOUNG Bronze Contest is an exclusive contest for the Bronze Winners, who has won at least 1 day in the location

Read more
Dev-Banner-BRONZE CONTEST : LET’S GO WHEN WE ARE STILL YOUNG

1. BRONZE CONTEST HAS CAMEBACK! Bronze Contest is a special contest for Bronze Winners – those who won at least one daily location contest in Ho Chi Minh

Read more
Duyên Quỳnh – “Nghệ thuật không đơn giản chỉ là đam mê”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Duyên Quỳnh trên Youtube nhé! Duyên Quỳnh - Bloomer Winner tháng 7/2018 đồng thời cũng là Quá

Read more
Hồng Lĩnh – “Nhiếp ảnh mang tôi đến với vẻ đẹp chân thực”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hồng Lĩnh trên Youtube nhé! Đinh Hồng Lĩnh  -  Bloomer Winner tháng 7/2018. Đây là lần thứ 2

Read more
Nguyên Phương – “Cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Nguyên Phương trên Youtube nhé! Nguyên Phương — Bloomer Winner tháng 6/2018. Bloomer: Mình

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR IN CINEMA WITH 90 NGAY HA CASTING CONTEST

1. 90 Ngay Ha Casting Contest – A Chance To Become A Star: Bloomer and An Nam Production will co-operate to produce a new movie: 90 Ngay Ha. The film will

Read more
WIN 90 NGAY HA CASTING CONTEST, GET A CHANCE TO BECOME A STAR!!!

90 NGÀY HẠ CASTING CONTEST – BỆ PHÓNG TÀI NĂNG DIỄN XUẤT Bloomer and An Nam Production will collaborate to produce a new movie: 90 Ngay Ha.

Read more
1 2 3 4 5 6 20