Uncategorized

QUYỀN LỢI CỦA THẺ THÀNH VIÊN BHD STAR CINEPLEX

1. B-CARD là gì? B-CARD là tài khoản thành viên của các tín đồ phim ảnh rạp BHD Star Cineplex nói chung. Với tài khoản B-CARD riêng c

Read more
Minh Trang — “Thành Công Đến Từ Đam Mê Và Bản Lĩnh”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Minh Trang trên Youtube nhé! Minh Trang Vocal — Bloomer Winner cuộc thi Việt Nam tháng 9/2018.

Read more
BHD CONTEST

LET’S WATCH BHD CONTEST INTRODUCTION VIDEO ON YOUTUBE!!! BHD Contest is a contest that Bloomer Application cooperates with BHD Star Cineplex Theater. With

Read more
BHD CONTEST

1. WHAT IS BHD CONTEST? BHD Contest is a contest that Bloomer Application cooperate with BHD Star Cineplex Theater With this cooperation, Bloomer will bring you

Read more
Bùi Huy Hoàng – Nghệ Thuật Phản Chiếu Tâm Hồn Tôi

Bloomer: Tình yêu với nghệ thuật đến với anh như thế nào? Bùi Huy Hoàng: Lúc bé, mẹ kể chỉ cần bật nhạc là mình sẽ ở yên

Read more
Bùi Huy Hoàng – Nghệ thuật phản chiếu tâm hồn tôi

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Bùi Huy Hoàng trên Youtube nhé! Bùi Huy Hoàng — Bloomer Winner cuộc thi Tháng 9/2018 Bloomer: Tình

Read more
BHD CONTEST

1. WHAT IS BHD CONTEST? BHD Contest is a contest that Bloomer Application cooperate with BHD Star Cineplex Theature With this cooperation, Bloomer will bring

Read more
THE GREATEST SHOW CONTEST

[CUỘC THI THE GREATEST SHOW] – BÌNH CHỌN CHO SINH VIÊN TÀI NĂNG TRÊN ỨNG DỤNG BLOOMER!!! Bloomer is proud to be the Golden Sponsor for The

Read more
THE GREATEST SHOW CONTEST

1. THE GREATEST SHOW CONTEST – VOTING FOR TALENT STUDENTS ON BLOOMER APPLICATION: Bloomer is proud to be the Golden Sponsor for The Greatest Show –

Read more
1 2 3 4 5 6 23