Uncategorized

THE GREATEST SHOW CONTEST

1. THE GREATEST SHOW CONTEST – VOTING FOR TALENT STUDENTS ON BLOOMER APPLICATION: Bloomer is proud to be the Golden Sponsor for The Greatest Show –

Read more
TAKE PHOTO WITH BHD CONTEST Video

[CUỘC THI THE GREATEST SHOW] – BÌNH CHỌN CHO SINH VIÊN TÀI NĂNG TRÊN ỨNG DỤNG BLOOMER!!! “”Take Photos With BHD, Get Lots Of

Read more
Take Photos With BHD, Get Lots Of Gifts Contest

1. WHAT IS THIS CONTEST? “Take Photos With BHD, Get Lots Of Gifts” Contest is a contest that Bloomer Application cooperate with BHD Star Cineplex

Read more
Hồng Lĩnh — “Du lịch để khám phá và trải nghiệm”

Bloomer: Trước giờ Lĩnh có hay đi du lịch không? Hồng Lĩnh: Mình cũng ít đi lắm. Bloomer: Năm nay Lĩnh đã đi du lịch ở đâu chưa

Read more
Hồng Lĩnh – “Du lịch để khám phá và trải nghiệm”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hồng Lĩnh trên Youtube nhé! Đinh Hồng Lĩnh — Bloomer Winner tháng 8/2018 cuộc thi Hồ Chí 

Read more
Mộng Thường – “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Mộng Thường — “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai” Bloomer Winner cuộc thi Hồ Chí Minh tháng 9/2018 Bloomer: Bất lợi của

Read more
Mộng Thường – “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Mộng Thường trên Youtube nhé! Mộng Thường — “Người Mẫu Phi Giới Tính Có Gì Sai”

Read more
Quỳnh Ngô — “Thời Trang Là Cuộc Sống Của Mình”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Quỳnh Ngô trên Youtube nhé! Quỳnh Ngô — Bloomer Winner cuộc thi Hồ Chí Minh tháng 8/2018.

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

Cuộc thi Sing to Shine – Chinh phục khó khăn, tỏa sáng tài năng Shine to Shine Contest is a special contest for Winners Club to find talents on

Read more
1 3 4 5 6 7 23