Uncategorized

SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

1. SHINNING WITH SING TO SHINE CONTEST: Sing to Shine contest has started, this is the first talent contest appeared on Bloomer App and only for members of

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

1. SHINNING WITH SING TO SHINE CONTEST: Sing to Shine contest has started, this is the first talent contest appeared on Bloomer App and only for members of

Read more
Thanh Tuấn — “Gia Đình Là Động Lực Để Tôi Tiến Lên”

Cùng đón xem thử thách của Thanh Tuấn trên Youtube nhé! Đặng Thanh Tuấn — Bloomer Winner Cuộc Thi Hà Nội Tháng 8/2018. Bloomer:

Read more
Dev-Video-SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

Cuộc thi Sing to Shine – Chinh phục khó khăn, tỏa sáng tài năng Shine to Shine Contest is a special contest for Winners Club to find talents on

Read more
SING TO SHINE CONTEST – THE CHANCE TO SHINE YOUR TALENT

1. SHINNING WITH SING TO SHINE CONTEST: Sing to Shine contest has started, this is the first talent contest appeared on Bloomer App and only for members of

Read more
Khánh Huyền - ”Mình thích sự khác biệt”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Khánh Huyền trên Youtube nhé! Nguyễn Khánh Huyền - Bloomer Winner tháng 8/ 2018. Bloomer: Theo Huy

Read more
Phạm Đình Thái Ngân — “Mình không mới nhưng cũng chẳng cũ”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Phạm Đình Thái Ngân trên Youtube nhé! Phạm Đình Thái Ngân — Bloomer Winner tháng 8/2018.

Read more
Ruby — “Dám thay đổi để thực hiện ước mơ”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Ruby trên Youtube nhé! Ruby Hồng Ngọc- Bloomer Winner tháng 7/2018 cuộc thi Việt Nam. Bloomer: Mình

Read more
BRONZE CONTEST : LET’S GO WHEN WE ARE STILL YOUNG

1. BRONZE CONTEST HAS COME BACK! Bronze Contest is a special contest for Bronze Winners – those who won at least one daily location contest in Ho Chi Minh

Read more
1 4 5 6 7 8 23