Uncategorized

GET 2 SILVER TICKETS OF SUNG HA JUNG CONCERT IN VIETNAM WITH MUSIC IN MY HEART CONTEST

Cuộc thi Âm Nhạc Trong Tôi – Music In My Heart Contest   1. WHAT IS MUSIC IN MY HEART CONTEST? Music is the only way that help everyone in the

Read more
“Bếp là nơi của mình” – Ivy Đỗ

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Ivy Đỗ trên Youtube nhé! Ivy Đỗ — Bloomer Winner Tháng 5, 2018. Bloomer: Ivy cho biết môn sở

Read more
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Bloomer: Giang đặc biệt có nhiều tài, sở thích, và sở trường. “Giang là…” Giang điền vào chỗ trống. Hoàng Giang: Giang là K

Read more
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Giang trên Youtube nhé! Hoàng Giang – Bloomer Winner Tháng 5, 2018. Bloomer: Giang đặc biệt

Read more
Em Phúc — Hoàng Hạnh Phúc

Cùng Bloomer lắng nghe câu chuyện của Hoàng Hạnh Phúc trên Youtube nhé! Bloomer: Phúc cho biết thích vẽ từ khi nào. Phúc: Dạ em bắt

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR ON CINEMA WITH TAO QUAY CASTING CONTEST

Cuộc thi Casting Táo Quậy Phiêu Lưu Ký</d Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production and VG Entertainment will collaborate to produce a new movie:

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR ON CINEMA WITH TAO QUAY CASTING CONTEST

1. What is Tao Quay Casting Contest? Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production and VG Entertainment will collaborate to produce a new movie: Tao Quay Phieu

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR ON CINEMA WITH TAO QUAY CASTING CONTEST

1. What is Tao Quay Casting Contest? Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production and VG Entertainment will collaborate to produce a new movie: Tao Quay Phieu

Read more
GET A CHANCE TO APPEAR ON CINEMA WITH TAO QUAY CASTING CONTEST

Cuộc thi Casting Táo Quậy Phiêu Lưu Ký</d Bloomer, Yeah1 CMG, New Yolk City Production and VG Entertainment will collaborate to produce a new movie:

Read more
1 5 6 7 8 9 20